UK
DEENESPTRUTRUK
UK
DEENESPTRUTRUK

Важливо: перш ніж ви почнете використовувати перераховані нижче Комп’ютерні програми, будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами використання, що містяться в цій Угоді. Установка, запуск або інше початок використання програмного забезпечення означає належне укладення цієї Угоди і ваше повну згоду з усіма його положеннями та умовами. Якщо ви беззастережно не приймаєте умови цієї Угоди, ви не маєте права використовувати Програму.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Ця Ліцензійна угода поширюється на Програмне забезпечення: «Whatcrm», «Avito від Whatcrm», «Avito від Whatcrm та Telphin», «Telegram від Whatcrm», «Telegram від Whatcrm та Telphin», «WhatsApp від Whatcrm», «WhatsApp від Whatcrm та Telphin».

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

233 Needham Street, Suite 550, Newton, MA 02464, USA

1.2 ліцензіат — будь-яка фізична або юридична особа, яка має право використовувати Програму у своїх власних інтересах відповідно до вимог цієї Угоди.

1.3 Програма — Програма для ЕОМ «Whatcrm», що являє собою об’єктивно представлений набір даних і команд, включаючи вихідний код, базу даних, аудіовізуальні твори, включені Ліцензіаром до складу зазначеної програми для ЕОМ, а також будь-яка документація по її використанню.

1.4 використання Програми-використання функціональних можливостей та / або запуск у порядку, визначеному Користувацькою (технічною) документацією та цією Угодою.

1.5 авторизований користувач-користувач, зареєстрований Ліцензіатом в програмі і авторизований в програмі хоча б один раз.

1.6 обліковий запис-інформаційний ресурс, що представляє собою сукупність даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого програмні об’єкти групуються для їх спільного відображення і використання.

1.7 Технічна підтримка-діяльність, що здійснюється Ліцензіаром у межах та обсязі, встановлених Ліцензіаром для забезпечення роботи Програми, включаючи інформаційну та консультаційну підтримку ліцензіатам щодо використання Програми.

1.8 Угода-документ, згідно з яким Ліцензіар (або інша особа, що володіє відповідними правами) надав ліцензіату програму для її використання на умовах цієї Угоди.

1.9. реєстрація-дія ліцензіата, спрямована на створення облікового запису, здійснюване способом і в цілях, передбачених ліцензією відповідного типу.

1.10. Обліковий запис-запис в системі Ліцензіара (пара логін/пароль або спеціальний api-ключ), в якій зберігаються дані, що дозволяють ідентифікувати і авторизувати ліцензіата і авторизованого користувача.

whatcrm.net/plans

1.12. API (Application Programming Interface-інтерфейс прикладного програмування) — інтерфейс взаємодії системи зі сторонніми додатками з використанням загальнодоступних методів, опублікованих Ліцензіаром.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ліцензіар надає ліцензіату право використовувати (проста невиключна Ліцензія) програмне забезпечення в рамках його функціональності шляхом відтворення Програмного забезпечення (підключення до програмного забезпечення через Інтернет) виключно для самостійного використання Ліцензіатом без права субліцензії третім особам.

2.2 ця угода укладається до або відразу після початку використання програмного забезпечення і діє протягом усього строку законного використання Ліцензіатом програмного забезпечення в межах строку дії авторських прав на нього, за умови, що ліцензіат належним чином дотримується умов цієї Угоди.

2.3. Ліцензіар надає ліцензіату право використовувати програмне забезпечення без будь-яких територіальних обмежень в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством Російської Федерації, Договором і цією Угодою.

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ТОРГОВІ МАРКИ

3.1 Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом прав інтелектуальної власності (комп’ютерна програма), які регулюються та охороняються законами про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права.

3.2 алгоритми програмного забезпечення та його вихідні коди (включаючи їх частини) є комерційною таємницею Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання програмного забезпечення в порушення умов цієї угоди розглядається як порушення прав ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення користувача прав, які надаються цією Угодою.

3.3 Ліцензіар гарантує, що він має всі права на програмне забезпечення, включаючи документацію програмного забезпечення, необхідні для їх надання ліцензіату.

3.4 відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства.

3.5 цією Угодою ліцензіату не надаються будь-які права на використання товарних знаків і знаків обслуговування Ліцензіара та/або його партнерів.

3.6 ліцензіат ні за яких обставин не має права видаляти або приховувати будь-яку інформацію або дані про авторські права, товарні знаки або патенти з програми.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

4.1 ліцензіату надається право на реєстрацію відповідно до цієї Ліцензійної угоди.

4.2 ліцензіат може зареєструватися самостійно, створивши і вказавши свій обліковий запис.

4.3 ліцензіат має право в рамках цієї Ліцензії та відповідно до обраного типу ліцензії розміщувати в обліковому записі належні йому дані, якщо це не порушує цю Ліцензійну угоду.

4.4 ліцензіат має право змінювати, додавати або видаляти файли програми лише у випадках, передбачених законом Про авторське право.

5. ПОСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

5.1 За винятком випадків, передбачених цією Угодою, ліцензіат має право одного разу переуступити свої права і обов’язки за цією Угодою в повному обсязі іншому авторизованому користувачеві.

5.2 Переуступка (передача) прав і обов’язків здійснюється тільки при повній і беззастережній згоді нового ліцензіата з усіма положеннями та умовами цієї Угоди та Договору про співробітництво.

5.3 ліцензіат зобов’язаний надати ліцензіару повні дані про нового ліцензіата для перереєстрації Програми на нього відповідно до цієї Угоди.

5.4 поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена побічно або через будь-яку третю сторону. 6.

6. ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙ

whatcrm.net. The license is purchased by subscription, the payments are deducted from the card

6.2 ліцензіат має право використовувати програмне забезпечення в рамках ліцензії для ознайомлення (пробна версія) протягом обмеженого періоду часу, визначеного Умовами, що діють на момент реєстрації, без виплати винагороди.

6.3 ліцензіат має право змінити тип ліцензії протягом терміну її дії, в цьому випадку термін придбаної ліцензії буде збільшений на термін оплаченої, але невитраченої поточної Ліцензії з урахуванням тарифної вартості нової ліцензії.

6.4 початок терміну дії ліцензії-день створення облікового запису та / або Аккаунта на сайті (день реєстрації).

6.5 у разі, якщо термін дії діючої ліцензії закінчується, а ліцензіат не може придбати нову ліцензію протягом чотирьох (4) календарних днів зі списку, зазначеного в розділі 6.1 цієї Угоди, подальше використання Програми Ліцензіатом може бути обмежене Ліцензіаром на його власний розсуд.

6.6 Ліцензіар може в односторонньому порядку змінити типи ліцензій, розмістивши новий список ліцензій в Інтернеті за адресою whatcrm.net не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати набрання таких змін чинності.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

7.1 реєстрація.

7.1.1 для використання Програми ліцензіату необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для ліцензіата буде створена унікальна обліковий запис і акаунтовий рахунок. Щоб додати авторизованих користувачів, ліцензіату потрібно створити свої облікові записи та надати їм доступ до облікового запису за допомогою програмного забезпечення. Кількість авторизованих користувачів в рамках одного облікового запису визначається в залежності від типу ліцензії.

7.1.2 для реєстрації ліцензіат зобов’язується надавати достовірну та повну інформацію про себе та авторизованих користувачів з питань, запропонованих у реєстраційній формі, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо ліцензіат надає невірну інформацію або у Ліцензіара є підстави вважати, що надана Ліцензіатом інформація є неповною або недостовірною, Ліцензіар має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис ліцензіата і заборонити використання Програми.

7.2 логін і пароль для доступу до облікового запису ліцензіата або авторизованого користувача.

7.2.1 при реєстрації ліцензіат або авторизований користувач самостійно вибирає логін (унікальне символьне ім’я для облікового запису ліцензіата або авторизованого користувача) і пароль для доступу до свого облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів і встановити вимоги до логіну і паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

7.2.2 ліцензіат або авторизований користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (несприйнятливість до вгадування) обраного ним пароля, а також за збереження конфіденційності свого пароля. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльності (а також за їх наслідки) в рамках або при використанні Програми під своїм обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до свого облікового запису третім особам на будь-яких умовах (в тому числі в рамках контрактів або угод).. У цьому випадку всі дії в рамках або з використанням програмного забезпечення під обліковим записом ліцензіата вважаються вчиненими ним самим, за винятком випадків, які відбуваються після отримання Ліцензіатом від ліцензіата повідомлення про несанкціоноване використання програмного забезпечення під обліковим записом ліцензіата або про будь-яке порушення (підозрі на порушення). про конфіденційність його / її пароля, відправленого відповідно до процедури, передбаченої цією Угодою.

7.2.3 ліцензіат зобов’язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який несанкціонований доступ до Програми з використанням його / її облікового запису та/або про будь-яке порушення (передбачуване порушення) конфіденційності його / її пароля. З метою безпеки ліцензіат зобов’язаний надійно закривати обліковий запис ліцензіата (кнопка «Вихід») в кінці кожного сеансу роботи Програми. Ліцензіар не несе відповідальності за можливу втрату даних, а також за інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути внаслідок порушення ліцензіатом положень цієї частини Угоди.

7.3 видалення облікового запису. Ліцензіар має право заблокувати і видалити обліковий запис ліцензіата, включаючи весь контент, без пояснення причин, у разі порушення умов Угоди. З цього моменту неможливо відновити обліковий запис, будь-яку пов’язану з ним інформацію та доступ до Програми за допомогою цього облікового запису.

8. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ

a) malfunctioning of the Licensor’s hardware and network; b) breaking the Software or limiting other users’ abilities to use the Software; c) unauthorized access to the Software and the Licensor’s informational-computer and network resources; d) causing or threatening to cause damage to third parties, including by posting information and links to the network resources whose content is illegal under the current law of the Russian Federation or the law of third parties.

8.2 ліцензіату не надається можливість і право вносити зміни в програмне забезпечення.

8.3 ліцензіат самостійно забезпечує наявність обладнання, що відповідає технічним вимогам для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.

8.4 ліцензіат гарантує, що він володіє всіма необхідними правами на всі дані, комп’ютерні Програми або сервіси, які використовуються ним у зв’язку з використанням програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

8.5 ліцензіат не має права використовувати програмне забезпечення будь-якими способами, крім зазначених у цій угоді, а також копіювати, продавати і перепродувати повторно програмне забезпечення або доступ до нього, за винятком випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

9.1. Ліцензіар надає технічну підтримку ліцензіату, в тому числі з питань, пов’язаних з функціональністю програмного забезпечення, особливостями роботи на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем, в порядку і на умовах, викладених в технічній документації до програмного забезпечення.

9.2 ліцензіат має право звернутися в технічну підтримку Ліцензіара без виплати будь-якої додаткової винагороди.

9.3 для надання технічної підтримки Ліцензіар має право вимагати від ліцензіата надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншої інформації, необхідної для надання технічної підтримки.

10. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1 програма надається на умовах «як є», і Ліцензіар не гарантує, що всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням ліцензіата або будуть використані для конкретних цілей ліцензіата.

10.2 Ліцензіар не ініціює і не контролює розміщення Ліцензіатом будь-якої інформації під час використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, і на момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати, чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси користувача. треті сторони, міжнародні договори та чинне законодавство.

10.3 Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом за будь-яку шкоду, будь-яку втрату доходу, прибутку, інформації або заощаджень, пов’язаних з використанням або неможливістю використання програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення ліцензіата про можливість такого збитку або по будь-якій претензії третьої сторони.

10.4 якщо в процесі використання програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар вживе заходів для їх виправлення в найкоротші терміни. Сторони погоджуються, що точний термін усунення помилки визначити неможливо, оскільки програмне забезпечення тісно взаємодіє з іншими сторонніми комп’ютерними програмами, операційними системами і апаратними ресурсами комп’ютера ліцензіата, а працездатність і час усунення неполадок повністю залежать не тільки від Ліцензіара.

10.5 у разі вчинення Ліцензіатом дій, заборонених нормами цієї Угоди, Ліцензіар має право без пояснення причин і без будь-якого повідомлення ліцензіата вжити заходів щодо виявлення та запобігання зазначених порушень.

10.6 ліцензіат несе відповідальність за порушення умов цієї Угоди відповідно до законодавства.

11. УМОВИ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

provide his personal data, including Surname, Name, Patronymic, email address, contact telephone number, date of birth, region, city, organization, position for their processing by the Licensor.

11.2 Ліцензіар зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для захисту вищевказаних персональних даних від несанкціонованого доступу або розголошення.

collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, depersonalization, blocking, deletion, destruction.

11.4 ця згода діє протягом строку дії ліцензійної угоди та використання Ліцензіатом програмного забезпечення. Ліцензіат розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання цієї згоди він/вона втрачає можливість використовувати частину або всі послуги програмного забезпечення.

+7 995 226-83-26.

11.6. Ліцензіат погоджується отримувати рекламні та інформаційні повідомлення, що стосуються продуктів і послуг ліцензіара і його партнерів, по електронній пошті, адресу якої він вказує при реєстрації.

12. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

12.1 з усіх питань, не врегульованих цією угодою, сторони керуються чинним законодавством.

12.2 Ліцензіар має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою whatcrm.net.

12.3 Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю угоду у разі порушення ліцензіатом умов цієї Угоди про використання Програми.

12.4 при розірванні цієї Угоди будь-якою стороною і з будь-яких підстав ліцензіат і авторизовані користувачі зобов’язані повністю припинити використання Програми.

12.5 у разі, якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, угода продовжує діяти в решті частини.

13. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 ліцензіату не дозволяється використовувати програмне забезпечення для масової розсилки електронних повідомлень комерційного, рекламного чи іншого характеру, які не узгоджені (не запитані) одержувачем електронною поштою або в групах телеконференцій («спам»). Не вважається «спамом» розсилка інформації за згодою Одержувача, з можливістю відмови від підписки.

13.2 ліцензіат зобов’язується використовувати Програму тільки в законних цілях і законними засобами з урахуванням законодавства Російської Федерації, Європейського Союзу і США.

13.3 ліцензіат несе пряму відповідальність за вміст облікового запису (копії Програми) та дані, створені та підтримувані Ліцензіатом. Ліцензіар не має попереднього контролю над змістом інформації, що розміщується та/або розповсюджується Ліцензіатом; однак, якщо розміщення та розповсюдження такої інформації суперечить закону, Ліцензіар має право заблокувати або видалити відповідний обліковий запис та дані без попередження.

13.4 Ліцензіар не надає ліцензіату послуги зв’язку, не організовує доступ ліцензіата до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи Інтернет, і не здійснює діяльність з прийому, обробки, зберігання, передачі та доставки телекомунікаційних повідомлень.

14. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

Звернення, що стосуються умов цієї Угоди та технічної підтримки, приймаються контактними особами, зазначеними в whatcrm.net#in-touch.

ВИКОНАВЕЦЬ

TelphinUSA INC.

Вулиця Нідхем, 233, номер 550, Ньютон, штат Массачусетс, 02464, США